Företagshälsovård
hantering fakturor

När tjänst från Feelgood beställs måste fakturaadress vara enlig nedan:

177 funktionsstödsförvaltningen
Faktura
(verksamhetens kostnadsställe)
205 80 Malmö

Funktionsstödsförvaltningens tjänster hos företagshälsovården är uppdelade i bas- och tilläggstjänster.

Samtliga fakturor som avser beställningar gjorda från basutbudet, dvs de tjänster som bekostas av det gemensamma kostnadsstället hanteras av HR. Det innebär att du som chef inte behöver granska fakturaunderlaget eller hantera de fakturorna.

Tilläggstjänsterna, dvs de tjänster som verksamheten själva bekostar, skickas direkt till dig. Det innebär att alla fakturor som ni får ut till er själva avser de kostnader som ska belasta er.

Basutbud

Bedömningssamtal
Chefsstöd
Ergonomi grupp och individ
Förstadagsintyg
Medicinsk kontroll
Rehabmöte
Stickskada
Stressutredning
Stödsamtal
Stöd vid beroendeproblematik (provtagning, samtal)
Vaccination
Krisstöd

Tilläggstjänster
Utbildningar och workshops
Grupputveckling
Konflikthantering
Mindfulness
Handledning
Arbetsmiljöutredningar
Övrigt som ej är listat i basutbudet

Rutin granska fakturaunderlag

Konterarens uppgift:

  • Fakturor från Feelgood som avser tilläggstjänster konteras på verksamhetens egna kostnadsställe, det betyder att de fakturor ni får till er med ert kstl som referens, är de fakturor som ni själva ska betala och ska belasta ert eget kostnadsställe.
  • Konteraren ska inte granskningsattestera fakturan, men kontera fakturan på verksamhetens egna kostnadsställe.
  • Efter kontering cirkuleras fakturan till ansvarig chef

Chefens uppgift:

  • Berörd chef sekretessmarkerar och bifogar underlag enligt rutin, granskningsattesterar, och skickar till sin chef för beslutsattest. Detta för att samma person inte kan både granska och beslutsattestera samma faktura, och ansvarig chef är den som granskningsattesterar eftersom det är denne som beställt tjänsten hos Feelgood.
  • Manual: Sekretessmall för Feelgoodfakturor (pdf, 490.1 kB)
  • Underlag hämtas från Feelgoods webbportal och bifogas fakturan i Ekot. Länk till Feelgoods kundportal: kund.feelgood.se.
  • Granskningsattestera fakturan
  • Cirkulera fakturan till din chef för beslutsattest

Kort sammanfattat: Feelgood fördelar fakturorna innan fakturering till oss, det som ska belasta förvaltningen gemensamma kostnadsställe, skickas direkt till HR för hantering, och inte till verksamheten. De fakturor verksamheten får till sig själva, med sitt kstl som referens, är dessa som inte ingår i basutbud, och verksamheten betalar dessa själv.

Notera att fakturor som avser uteblivna besök betalas av verksamheten själv.