Företagshälsovård: Beställning

Feelgoods kundportal

Alla beställningar av företagshälsovård ska göras av chef. Beställningarna görs via Feelgoods kundportal. Ni hittar även fakturaunderlag i kundportalen.

Länk till Feelgoods kundportal: kund.feelgood.se.

Notera att länken inte är samma som tidigare. Första gången behöver du klicka på länken ”Aktivera ditt konto” och välja ett lösenord. Det är enkelt gjort genom att klicka på knappen för aktivering och följa instruktionerna.

Att tänka på innan du gör en beställning

Det är viktigt att din beställning är så tydlig som möjligt för att få rätt insats. Du kan med fördel kontakta din HR-konsult på HR-avdelningen för att få vägledning innan du skickar in beställningen till Feelgood.

Du kan också ringa Feelgood och få råd om vilken tjänst du bör beställa och lämna dina uppgifter. Skicka sedan in beställningen och hänvisa till vad ni kommit överens om i samtalet. Tänk på att allt du mejlar eller skriver kommer att journalföras på Feelgood och att den anställde har rätt till sin egen journal där informationen kommer att finnas.

Basutbud

Bedömningssamtal
Chefsstöd
Ergonomi grupp och individ
Förstadagsintyg
Medicinsk kontroll
Rehabmöte
Stickskada
Stressutredning
Stödsamtal
Stöd vid beroendeproblematik (provtagning, samtal)
Vaccination
Krisstöd

Tilläggstjänster

Utbildningar och workshops
Grupputveckling
Konflikthantering
Mindfulness
Handledning
Arbetsmiljöutredningar
Övrigt som ej är listat i basutbudet

Är du osäker på om insatsen bekostas gemensamt eller av verksamheten själv kan ni kontakta Malin Hansson HR-konsult malin.hansson@malmo.se

Hantering av fakturor

Avvikelse

Om du inte är nöjd med utförd tjänst, vill rapportera en avvikelse eller föreslå en förbättring, så görs detta i Feelgoods webportal under fliken
”Avvikelse”.