Frågor & svar

Här hittar du svaret på vanliga frågor gällande Agera.

Var hittar jag systemet?

Agera hittar du på "Min sida" på Komin, under ”Verktyg och system” längst till höger. Första gången behöver du aktivt lägga upp länken i listan. På sidan som öppnas kan du välja vilka vilka verktyg och system du vill ha i din lista.

  • Samtliga medarbetare ska lägga till genvägen ”Agera för medarbetare”.
  • Chefer ska ska lägga till ”Agera för medarbetare” och ”Agera för chef”.

Glöm inte att spara längst ner på sidan.

Hur loggar jag in?

Du loggar in med samma användarnamn och lösenord som du har till Malmö stads plattform, det vill säga dator och Komin/HRutan.

Om du inte kommer in ska du anmäla detta till våra superanvändare. Läs mer på sidan Rapportera fel.

Tillfälligt problem med inloggning för dig som chef
Just nu har ca 2,5 % av alla chefer i Malmö stad problem med att logga in. Felet är känt och berörda chefer är kontaktade. Är du en av dessa så behöver din chef handlägga dina ärenden i Agera tills felet är löst. Även din chef ska vara informerad om detta. (senast uppdaterat: 20171228)

Hur får jag behörighet som ny användare/ny chef?

Du som chef får behörighet i Agera i samband med HRutan behörighet. Du loggar in med samma användarnamn och lösenord som du har till Malmö stads plattform, det vill säga dator och Komin/HRutan.

Hur kan jag informera mina medarbetare om Agera?

Du som chef är ansvarig att informera dina medarbetare om Agera. Här hittar du informationsmaterial som du kan använda för att informera dina medarbetare om Agera. Det finns också en affisch som du kan skriva ut och sätta upp på arbetsplatsen för att påminna medarbetare att använda AGERA. Chefens informationsmaterial

Till vem ska rapporten skickas?

Timavlönade ska i första hand skicka sin rapport till den chef de arbetade under när de råkade ut för arbetsskadan/tillbudet/egendomsskadan eller gjorde en riskobservation inom miljö och säkerhet. Enklast är om medarbetaren själv vid registrering väljer att skicka rapporten till rätt chef. Annars går rapporten per automatik till ansvarig chef enligt HRutan som får omdirigera ärendet rätt.

Hur lägger jag till skyddsombud i Agera?

Du kopplar ett skyddsombud till en rapport för arbetsskada eller ett tillbud. Detta gör du i processteget Handlägga.

När du väljer typ av avvikelse öppnas rutan "Välj skyddsombud" upp längre ner på sidan. Du väljer skyddsombud genom att klicka i rutan under ”Välj skyddsombud att skicka rapporten för kännedom till:
”Du får då upp en förteckning över organisationsträdet (vänster) och skyddsombud/huvudskyddsombud (höger). Leta upp din verksamhet för att se eventuella lokala skyddsombud. Tänk på att era Huvudskyddsombud kan ligga högre upp i organisationsträdet.

När du hittar rätt skyddsombud (och du kan välja flera) så trycker du på ”Lägg till” och sen ”stäng”. Deras namn ska då stå i rutan för skyddsombud.

Kan flera chefer ha ansvar för samma arbetsplats samtidigt?

Nej. Systemet Agera får uppgifter om varje medarbetare från lönesystemet/Hrutan (var de arbetar och vem som är deras chef).

Hur hanterar jag medarbetare med skyddad identitet?

Graden av anonymitetsskydd styrs av HRutan. Medarbetare med skyddad identitet har per automatik ingen inloggning i Agera.

Anmälningar gällande tillbud, egendomsskador eller riskobservationer inom miljö och säkerhet som anonymitetsskyddad person ser eller råkar ut för kan registreras i Agera via annan person, till exempel chefen eller skyddsombudet, då inga personuppgifter anges.

Anmälningar av arbetsskador får dock inte registreras i Agera då denna anmälan kräver att personuppgifter registreras i systemet. Istället ska dessa anmälningar hanteras enligt följande:

  • Anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan görs via det gamla sättet där du fyller i Försäkringskassans blankett i pappersform.
    Se längst ner på Försäkringskassans sida om arbetsskada.

  • Anmälan om allvarlig arbetsskada/tillbud gör du även till Arbetsmiljöverket via Arbetsmiljöverkets del i formuläret via www.anmalarbetsskada.se (där krävs inga personuppgifter).

Glöm inte att sjukanmäla medarbetaren dag 15 till försäkringskassan. Det gör du genom att ringa telefonnummer 0771-17 90 00. Du blir då kopplad till en avdelning som hanterar personer med skyddade identiteter.

Vem beställer behörigheten?

Behörigheten beställs av din chef. Chefen skickar in webbformuläret Behörighetsbeställning. Se mer info på LÄNK TILL WEBBFORMULÄR.

Varför ser jag som chef inte rätt verksamhet i Agera?

Systemet Agera får uppgifter om varje medarbetare från lönesystemet/HRutan (var de arbetar och vem som är deras chef). Står det fel i Hrutan behöver din chef skicka webbformuläret Organisationsträdsförändring. Trädförändringar görs 1 gång/månad och det kan därför ta tid innan du ser rätt verksamheter/medarbetare i Agera.

Hittar du inte svaret på din fråga här? Kontakta din verksamhetsnära HR-konsult så kan de hjälpa dig vidare.