Agera

Agera är Malmö stads system för avvikelsehantering inom arbetsmiljö och säkerhet.

Den 1 januari 2018 införde Funktionsstödsförvaltningen rapporteringssystemet Agera för avvikelser inom arbetsmiljö och säkerhet. Inom arbetsmiljön handlar det om arbetsskador och tillbud och inom säkerhet handlar det om riskobservationer och egendomsskador.

Leverantören av systemet är Flexite och Malmö stads interna namn är Agera. Medarbetare ska använda sig av Agera och rapportera händelser och riskobservationer och alla chefer ska handlägga ärendena i systemet.

Utbildning i Agera

Agera är enkelt att använda och kräver ingen större utbildningssatsning för medarbetare.  Nedan finns det material att använda vid självstudier eller gemensamt på APT. 

Utbildning för chefer och skyddsombud

Det finns verksamheter som använder verktyget Flexite i andra system. Systemen bedöms vara så lika att praktisk utbildning i själva verktyget inte behövs.  Är du van att arbeta i någon av Flexites system är det kanske tillräckligt för dig, avseende själva systemet, att ta del av e-learning och manualer.

Funktionsstödsförvaltningen anordnar utbildningar i Agera för chefer och skydsombud. Utbildningen innehåller bland annat genomgång av arbetsskada och tillbud, samt riskobservationer och egendomsskador.
Mer information och anmälan

Du som chef är ansvarig att informera dina medarbetare

Nedan hittar du informationsmaterial som du kan använda för att informera dina medarbetare om Agera. Det finns också en affisch som du kan skriva ut och sätta upp på arbetsplatsen för att påminna medarbetare att använda AGERA.