APT

Här hittar du som är chef stödmaterial för ditt arbete med att förbättra struktur, dialog och delaktighet på APT

Arbetsplatsträffen är ett forum som ska ge möjlighet till dialog och inflytande för dig och dina medarbetare. Syftet är att gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning av verksamheten inom det egna området och det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ha sin grund i arbetsplatsträffen.

För att skapa förutsättningar för detta måste du fundera över arbetsplatsträffens innehåll och form. Här får du stöd och hjälp i hur arbetsplatsträffarna kan utformas. Det är du som chef som tillsammans med dina medarbetare skapar formerna inom ramarna som finns angivna i samverkansavtalet.

Rutiner för dokumentation 

Arbetsplatsträffarna ska dokumenteras. Det finns dock inte formella protokollskrav utan minnesanteckningar fungerar bra.

Du som chef ansvarar för att gå igenom minnesanteckningarna så att de stämmer med det som sades på mötet och att de inte innehåller sekretessuppgifter. 

Dokumentet ska döpas till arbetsplatsens namn och datum för APT, t.ex. Apoteksgatan 15 170530 och sparas i den enhetsmapp som finns under respektive avdelnings mapp på G:. Dokumentet ska även skickas till verksamhetens postlista för registrering i Platina.

Nedanstående mall för kallelse och dagordning kan även användas som underlag för minnesanteckningar.

Mall för kallelse och dagordning APTWord (word, 62.3 kB)

Rutin avseende arkivering av minnesanteckningar från arbetsplatsträffar (APT)PDF (pdf, 128 kB)

Här får du råd och svar på dina frågor om APT

Text