Hälsa och arbetsmiljö

Här kan du läsa mer om hälsa och arbetsmiljö inom funktionsstödsförvaltningen.

Alla arbetsplatser ska ha en god arbetsmiljö där alla känner arbetsglädje. För Malmö stad är det angeläget att bedriva ett arbetsmiljöarbete som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil. Vi är alla en del av arbetsmiljön på vår arbetsplats. Arbetsmiljö handlar också om att skapa ramar och trygghet i arbetet. Det ska uppnås genom tydlighet i organisation, uppdrag och mål på alla arbetsplatser. (Personalpolicy, Malmö stad)

Under stöd- och styrdokument här på Komin hittar du riktlinjer och rutiner som finns specifikt inom funktionsstödsförvaltningen.

Stöd- och styrdokument FSF

Process arbetsmiljö

Arbetsmiljö, hälsa och samverkan i Malmö stad