Enkät våld i nära relation

Du som är chef inom funktionsstödsförvaltningen ska svara på enkäten, senast 22/11.

Kön * (obligatorisk)
Kön

Har du varit chef på nuvarande arbetsplats i mer än 1 år? * (obligatorisk)
Har du varit chef på nuvarande arbetsplats i mer än 1 år?


Känner du till att det finns en Malmö stad övergripande handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relation? * (obligatorisk)
Känner du till att det finns en Malmö stad övergripande handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relation?


Känner du till att det finns en yrkeshandbok kring våld mot äldre och personer med funktionsnedsättning? * (obligatorisk)
Känner du till att det finns en yrkeshandbok kring våld mot äldre och personer med funktionsnedsättning?


Känner du till att det finns rutiner för personalen om våld i nära relation? * (obligatorisk)
Känner du till att det finns rutiner för personalen om våld i nära relation?


Har ni i verksamheten någon gång använt er av rutinerna vid händelser om våld i nära relation? * (obligatorisk)
Har ni i verksamheten någon gång använt er av rutinerna vid händelser om våld i nära relation?


Om ja, kändes de tillräckliga för att hantera situationen?
Om ja, kändes de tillräckliga för att hantera situationen?Känner du som chef till stöd och kontaktpersonerna inom våld i nära relation? * (obligatorisk)
Känner du som chef till stöd och kontaktpersonerna inom våld i nära relation?


Om ja, har du någon gång vänt dig till någon i stöd och kontaktgruppen för rådgivning?
Om ja, har du någon gång vänt dig till någon i stöd och kontaktgruppen för rådgivning?


Känner du till utbildningsmaterialet/filmerna "Det finns stunder"? * (obligatorisk)
Känner du till utbildningsmaterialet/filmerna "Det finns stunder"?


Har ni tittat på dem i verksamheten? * (obligatorisk)
Har ni tittat på dem i verksamheten?


Om ja, känns de relevanta för dig och din personal?
Om ja, känns de relevanta för dig och din personal?


Har ni inom era verksamheter haft brukare som under det senaste året (2017) varit utsatt för våld i nära relation, vad ni känner till? * (obligatorisk)
Har ni inom era verksamheter haft brukare som under det senaste året (2017) varit utsatt för våld i nära relation, vad ni känner till?


Om ja, som utsatts för sexuellt våld?
Om ja, som utsatts för sexuellt våld?


Ekonomiskt våld?
Ekonomiskt våld?


Psykiskt våld?
Psykiskt våld?


Försummelse?
Försummelse?


Fysiskt våld?
Fysiskt våld?


Om ja, hur många gånger?
Om ja, hur många gånger?Vem har utövat våldet?
Vem har utövat våldet?

Flera svarsalternativ kan anges.
Har ni inom era verksamheter brukare/personal som lever eller har levt under skyddad identitet? * (obligatorisk)
Har ni inom era verksamheter brukare/personal som lever eller har levt under skyddad identitet?


Om ja, visste ni hur ni skulle agera i alla situationer för att inte röja identiteten?
Om ja, visste ni hur ni skulle agera i alla situationer för att inte röja identiteten?


Har någon av de brukare som varit utsatta för våld också varit i behov av tillfälligt boende med skyddsinsatser?
Har någon av de brukare som varit utsatta för våld också varit i behov av tillfälligt boende med skyddsinsatser?