Ändra/flytta arbetsplats och/eller ändra ansvarig chef på arbetsplats

Fyll i formuläret nedan för att anmäla en ändring/flyttning av en arbetsplats i organisationsträdet.

Formulär: Ändra/flytta arbetsplats i organisationsträd