Registerare/uppdragstagare: Beställa ny behörighet

Fyll i formuläret nedan för att beställa en ny behörighet.

Obs! formuläret ska huvudsakligen fyllas i med uppgifter tillhörande personen vars behörighet ska skapas.

Formulär: Ny behörighet. Beställarens roll: registrerare/uppdragstagare
Är personen ny i Malmö stad? * (obligatorisk)


Vilken verksamhet avser behörigheten? * (obligatorisk)