Ekonom: Avsluta behörighet

Fyll i formuläret nedan för att meddela att en behörighet ska avslutas.

Obs! formuläret ska huvudsakligen fyllas i med uppgifter tillhörande personen vars behörighet ska avslutas.

Formulär: avsluta behörighet. Beställarens roll: ekonom