Chef: beställning av ny behörighet

Fyll i uppgifterna i formuläret nedan för att göra en ny behörighetsbeställning.

Behörigheten kommer att gälla i följande system, HRrutan, Adato, Utdata, Travel, Visma recruit, KIP-behörighet (Feelgood)

Obs! formuläret fylls i av överordnad chef och ska huvudsakligen fyllas i med uppgifter tillhörande personen vars behörighet ska beställas.

Formulär: beställning ny behörighet. Beställarens roll: chef

Är personen ny chef i Malmö stad? * (obligatorisk)


Gäller beställningen även i något/några av dessa system? Om ja kryssa i vilka system det gäller: