HR: Beställa ny behörighet

Fyll i formuläret nedan för att beställa en ny behörighet.

Obs! formuläret ska huvudsakligen fyllas i med uppgifter tillhörande personen vars behörighet ska skapas.

Formulär: beställa ny behörighet. Beställarens roll: HR
Är personen ny i Malmlö stad? * (obligatorisk)