Beställa behörigheter & förändringar i organisationsträd

Är du i behov av att beställa en behörighet? Eller meddela en förändring i ett organisationsträd? Nu kan du göra det via vårt nya digitala formulär.

 • När du som avdelnings- eller enhetchef har rekryterat chefsmedarbetare eller någon av dina chefer ska byta verksamhet inom förvaltningen, ska du använda nedanstående blankett i ett så tidigt skede som möjligt, för att beställa behörigheter (detta på grund av att behörigheterna till specifika system har lång handläggningstid från externa aktörer, t. ex Feelgood).
 • Om ovanstående punkt efterföljs kommer din nyrekryterade chef att ha alla sina behörigheter i rätt tid när hen börjar sin anställning.

Detta är första sidan på ett digitalt formulär för att ändra/avsluta/skapa nya behörigheter i följande system:

 • Adato
 • Agera
 • Feelgood portalen
 • Flexite VoO
 • HRrutan
 • Lifecare/utförare
 • Lärkan
 • Procapita kölista och verksamhetsanteckning
 • Procapita delegering
 • Travel
 • Utdata
 • Visma recruit
 • Vikariebanken
 • Stratsys

Du kan också via alternativen nedan klicka dig vidare till att meddela en förändring i ett organisationsträd.

Vad behöver du göra?