Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Funktionsstödsförvaltningen

Funktionsstödsförvaltningens devis: Tiillsammans gör vi det möjligt!

Nytt & viktigt

Utbildning & kunskap

Bloggar


  • Forskningsrapport

    Jag leder ett forskningsprojekt om hur vi utvecklar stödet till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Framförallt handlar projektet om de b... (2020-02-21 15:41)

Webbvideo

  • Malmö works

  • Sege Park- Malmös new sustainable residential area

  • Globala målen - Agenda 2030

  • Globala målen - Sege Park

Fler filmer