Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Malmö idrottsakademi

Malmö idrottsakademi är ett kompetenscenter för hållbar elitidrott, där så väl idrottare, tränare, föreningar som förbund i ett långsiktigt och nära samarbete kan utvecklas för att nå internationella toppresultat.

Malmö idrottsakademis verksamhet vilar på vetenskaplig grund och beprövade erfarenheter där vi vill bidra till att skapa en miljö för hållbar elitidrott. Malmö idrottsakademi vänder sig till aktiva, tränare, föreningar, specialdistriktsförbund och specialidrottsförbund med fokus på södra Sverige. Malmö idrottsakademi har sin huvudsakliga lokalisering och verksamhet på Stadionområdet i Malmö. 

Malmö stad genom fritidsförvaltningen driver och leder Malmö idrottsakademi i samverkan med Skåneidrotten och Malmö universitet. Malmö stads fritidsförvaltning är huvudman och samarbetsavtal reglerar samverkan med Skåneidrotten och Malmö universitet.

Externa länkar
Malmö idrottsakademi

Kontakt

Niklas Harris
Verksamhetsansvarig
E-post: niklas.harris@malmo.se
Mobil: 0708-99 91 62