Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Bidragsenheten

Bidragssenheten ansvarar för föreningsregister, föreningsbidrag, bidragsuppföljning samt utredningar och omvärldsanalyser kopplade till föreningslivet.

Enheten arbetar också med utbildning för ideella ledare och anställda inom Malmös föreningsliv. Dessutom anordnar vi tillsammans med föreningslivet lovaktiviteter under sommaren, februarilovet och höstlovet och organiserade spontanaktiviteter.