Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Sektion Östra

Sektion Östra är en del av driftenheterna (Enhet Malmö och Enhet Stadion) som arbetar för att möta Malmöborna på samma sätt och med samma service över hela staden.

Journummer till medarbetare på  Sektion Östra:
0702-14 26 18, 0768-53 57 97.
Rosengårds sporthall: 0708-29 28 79.

Sektionschef: Kenneth Berg

Anläggningar Sektion Östra

Fritidsförvaltningens egna anläggningar

 • Bäckagårds idrottsplats
 • Bäckagårds sporthall
 • Ellenborgs idrottsplats
 • Herrgårdens sporthall
 • Husiegårds idrottshus
 • Husiegårds pjäshall
 • Husie idrottsplats
 • Rosengårdsbadet
 • Rosengårds ishall
 • Rosengårds sporthall
 • Rosengårds idrottsplats
 • Rosengårds norra idrottsplats
 • Videdals sporthall inklusive motionshall
 • Örtagårds parklek

Andrahandshyresgäst

 • Apelgårds gymnastiksal
 • Husieskolans gymnastiksal
 • Höjaskolans gymnastiksal
 • Risebergaskolans gymnastiksal
 • Rosengårdsskolans gymnastiksal
 • Stenkulaskolans gymnastiksal
 • Värner Rydénskolans gymnastiksal