Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Driftavdelningen

Fritidsförvaltningens driftavdelning ansvarar för in- och utvändig skötsel av kommunens idrottsanläggningar samt lokalsamordning.

Inom idrottsanläggningarna består arbetet bland annat av planskötsel, öppning och låsning, uppföljning av bokade tider samt iordningställande av verksamhetsytor inför arrangemang/evenemang. Anläggningsdriften omfattar Enhet Malmö och Enhet Stadion med totalt åtta sektioner.

Avdelningen består av:

  • Driftenhet Malmö
  • Driftenhet Stadion
  • Lokalsamordnare

Driftenheterna

Driftenheterna – Enhet Malmö och Enhet Stadion – arbetar för att möta Malmöborna på samma sätt och med samma service över hela staden.

Enheterna arbetar i nära samarbete med Evenemangs- och rekreationsavdelningen och Föreningsavdelningen, med målet att leverera service av hög kvalitet till alla som använder eller besöker fritidsförvaltningens anläggningar.

Enhet Malmö omfattar fem sektioner med ansvar för övriga anläggningar i Malmö.

  • Sektion Norra
  • Sektion Västra
  • Sektion Södra
  • Sektion Östra
  • Sektion Yttre

Enhet Stadion är uppdelad i två sektioner – Stadion 1 och Stadion 2 – dessa sektioner ansvarar för alla anläggningar på stadionområdet och Malmö IP (Gamla IP). Enheten har också ansvar för avtalsreglerad markskötsel och stordrift – sektionen stordrift/mark/stöd.

Lokalsamordning

Lokalsamordnarna arbetar med strategisk planering, framtagande av lokalbehovsplaner, utbyggnad och avveckling av verksamhetens lokaler. De agerar som beställarombud och bevakar att myndighetskrav och regler följs. Läs mer här.

Externa länkar