Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Post & bud

Posthantering

 • Carina Svensson och Elvida Murtezic sorterar och diarieför inkommande post. Därefter lägger de posten i respektive avdelningsfack i postskåpet.
 • All utgående post läggs i UT-facket, såväl intern som extern. När det gäller extern post hanteras den som A-post om inget annat anges på brevet.
 • På vadderade kuvert ska kundnumret 97 anges upp till vänster.
 • Streckkod måste finnas på kuvertet. Använd alltid fritidsförvaltningens egna kuvert, dessa finns i kopieringsrummet.

Bud

Budleveranser kan beställas av Malmö stads tjänst Post & Bud,                tfn. nr 34 11 11.
Mer information finns på komin/stöd&service/post&bud.
Post & Bud ansvarar för följande av våra postrundor:

 • Stadionkontoret - måndag och torsdag
 • Handikappbadet - måndag och torsdag
 • Bulltofta motion - måndag och torsdag
 • Simhallsbadet - måndag och torsdag
 • Hylliebadet - måndag, onsdag och fredag
 • Lindängens IP - tisdag och torsdag
 • Rosengårds IP - tisdag och torsdag
 • Limhamns IP - tisdag och torsdag
 • Malmö IP - tisdag och torsdag
 • Idrottsmuseet - måndag
 • Oxievångsbadet - måndag och torsdag
 • Rosengårdsbadet - onsdag.

Pappersåtervinning

Var och en får tömma sin kartong med returpapper i det vita sopkärlet som står i förrådet. Kartonger och wellpapp läggs vis sidan om.

Kontorsmaterial

Kontorsmaterial finns i förrådet. Administrativa avdelningen ser till att det finns ett basutbud av kontorsmaterial i lager.