Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Kommunikation i projekt

Kommunikation är ett viktigt strategiskt redskap för att uppnå uppsatta mål. För nystartade projekt bör därför en separat kommunikationsplan upprättas.

Kommunikationsfunktionen hjälper till med upprättande av kommunikationsplaner. En kommunikationsplan kan till exempel innehålla:

  • Nuläge och bakgrund (varför ska vi kommunicera?)
  • Mål (vad vill vi uppnå?)
  • Målgrupper (vem ska budskapet riktas till?)
  • Strategi (hur ska vi gå tillväga för att nå målgruppen?)
  • Budskap (vad är vårt budskap?)
  • Aktiviteter (hur ska vi bäst nå målgruppen med våra budskap?)
  • Tidsplan och ansvar (när ska aktiviteterna börja?)
  • Budget (vad får aktiviteterna kosta?)
  • Uppföljning och utvärdering