Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Medier och omvärldsbevakning

Malmö stad och fritidsförvaltningen bevakas noga av medier. Den beskrivning som tidningar, radio och tv ger av vår verksamhet har en avgörande betydelse för hur Malmö stad uppfattas, både av allmänheten och av oss själva.

Därför är det viktigt att vi bygger goda, långsiktiga och professionella relationer till medierna och att mediefrågor får en hög prioritet i det dagliga arbetet. Verksamhetsansvariga har ett särskilt ansvar att företräda sin verksamhet gentemot massmedier. Ingen är dock skyldig att yttra sig offentligt.

Pressmeddelande

Om ett pressmeddelande är välskrivet och väl utformat ökar sannolikheten att nyheten resulterar i en artikel eller ett inslag i medierna.

Mynewsdesk är Malmö stads verktyg för pressmeddelanden. Vill ni skicka ett pressmeddelande? Kontakta fritidsförvaltningens kommunikatörer.