Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Komin

Hela Komin, och därmed också fritidsförvaltningens sidor, ska på olika sätt ge oss stöd för att vi ska kunna planera och genomföra vårt arbete på bästa möjliga sätt.

På fritidsförvaltningens Komin ska du som medarbetare kunna hitta följande:

  • Basinformation - så att vi kan orientera oss och hitta fakta om olika ämnen/verksamheter.
  • Nyheter - Både sådant som vi måste få veta (förändringar av olika slag, allt som kan komma att påverka oss) och sådant som är roligt att veta - vad jobbar vi med just nu? Nyheterna finns på förstasidan.
  • Funktioner - tjänster, verktyg, mallar och system som vi behöver i arbetet. Komin är på detta sätt en startpunkt för att nå sådant du behöver.

Redaktionsgrupp

På fritidsförvaltningen är Emilie Ekelund ansvarig förvaltningsredaktör för Komin. Till sin hjälp har hon webbinformatörer och webbskribenter. Dessa består av representanter från flera avdelningar.

Webbinformatörernas/webbskribenternas huvuduppgift är att knyta an innehållet på sidorna till det faktiska arbetet som utförs på avdelningarna/ute i verksamheterna. Redaktörerna ansvarar också för en viss uppdatering av basinformation (så som grundbeskrivningar, byte av dokument och filer samt enklare textuppdateringar).