Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Kommunikation

Bilden av Malmö stad och fritidsförvaltningen skapas av oss alla i vårt dagliga arbete när vi kommunicerar mellan medarbetare, med Malmöbor och med föreningslivet. Vi på fritidsförvaltningens kommunikationsenhet tar fram kommunikationsstrategier, skapar kampanjer, gör trycksaker, fotar, filmar och jobbar med redaktionellt arbete. Vi fungerar som stöd i press/media/kris-frågor och är kontaktkommunikatörer för verksamheter.

Jobbar du med ett projekt som behöver kommuniceras? Det kan röra sig om allt från malmo.se, inbjudningar och kampanjer till sociala medier-frågor, Komin eller kriskommunikation.

Du kanske behöver stöd i mediahantering, vill berätta att du har fått en ny medarbetare eller ska genomföra ett event? Kom och prata med oss!

Kontakt oss på kommunikation (rum 548)

Malin Tykesson
kommunikationschef.

Emilie Ekelund
kontaktkommunikatör för rekreation och bad. Förvaltningsredaktör Komin.

Hannah Nilsson
samordning och utveckling av Kul i Malmö.

Hanna Hörnbäck
samordning och utveckling av Kul i Malmö.

Ida Bengtsson
samordning och utveckling, Kul i Malmö, webb.

Martin Monikander
kontaktkommunikatör för förening, fritidsgårdar och evenemang. Foto, film.


Central sida för Kommunikation