Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Systemförvaltning

På fritidsförvaltningen finns ett antal system som används i verksamheten. Här hittar du information om vilka de är, hur de används och kontaktuppgifter till systemförvaltare.

Actor

Actor är ett kassasystem som används på sex av fritidsförvaltningens anläggningar: Hylliebadet, Oxievångsbadet, Bulltofta Motionscenter, Torup Friluftsgård, Rosengårdsbadet och Ribersborgs handikappsbad. Actor kassasystem användas för att administrera betalningar, bokningar, besök och även inpassage och utpassage av kunderna. Det är personalen i receptionen som använder kassasystemet.

Systemförvaltare är Selma Mulagic. Om Selma inte är på plats går det att ringa till Actor support på telefonnummer 026-65 69 00.

Aktivitetsbok på nätet (ApN)

ApN används av föreningsavdelningen och registrerade föreningsadministratörer.

Vänd dig i första hand till Maria Doherty på föreningsavdelningens bidragsenhet för support. Om hon inte har möjlighet att svara, kontakta Lamine Aknouche.

Interbook GO (IBGO)

IBGO används främst av bokningsenheten på föreningsavdelningen och föreningar för att boka lokaler. Driftavdelningen och evenemangsavdelningen och Baltiska bowlinghallen använder också systemet. Det gör även privatpersoner, skolor och företag.

Support är i första hand bokningsenheten och medarbetarna där och i andra hand Hamid Rafiei, som även är kontaktperson till leverantören av systemet.

Dataskydd

Dataskydd och hantering av personuppgifter berör alla anställda på förvaltningen oavsett avdelning/enhet/sektion. Läs mer här.
Frågor skickas till fritidsforvaltningen.gdpr@malmo.se.

Office 365

Office 365 är en kommunövergripande verktygslåda för kommunikation, samarbete och mobilitet som används av alla fritidsförvaltningens medarbetare. Här ingår bland annat Sharepoint och Officeprogrammen. Systemförvaltare är Selma Mulagic.

TimeApp

TimeApp kan användas av hela Fritidsförvaltningen för att skapa arbetsorder. Arbetsordern som skapas går till Stordriften, där den fördelas mellan medarbetare, det vill säga vem som ska utföra ordern.

Kontakta Agnieszka Gralla för behörighet samt support.