Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Beställa skrivare

Här kan du läsa om hur du beställer skrivare, samt vilket användarstöd som finns. Det finns även beskrivet hur skrivaren ska destrueras på ett miljövänligt och informationssäkert sätt.   

Inköp av skrivare

  • Inköp sker av fritidsförvaltningens IT-samordnare efter beställning av budgetansvarig chef
  • Leverans sker till bestämd plats

Användning av skrivare

  • Varje skrivare har ett serviceavtal. Det gör att du kan kontakta leverantören om det uppstår något fel med skrivaren. Kontaktuppgifter finns på skrivaren eller på den faktura som erhålls för serviceavtalet.
  • Behöver du teknisk hjälp med skrivaren? Kontakta IT-supporten, 040-34 27 27.

Destruering

  • Meddela förvaltningens IT-samordnare att skrivaren ska destrueras.
  • Se till att serviceavtal avslutas genom att meddela leverantören.
  • Se till att skrivaren destrueras miljövänligt och informationssäkert.