Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Hållbara val

Alla förvaltningar i Malmö stad har i uppdrag att bidra till kommunens miljöarbete. Här kan du läsa mer om hur fritidsförvaltningen arbetar med miljö.

Hållbar mat

I Malmö stad är vi duktiga på mat som är bra för hälsan, miljön och klimatet. Samtidigt har vi höga mål vad gäller ekologiska inköp och klimatsmart mat. Målet är att all mat som serveras i Malmö stad ska vara ekologisk 2020.

Resepolicy

Reser du någon gång i tjänsten? Då ska du titta närmre på fritidsförvaltningens riktlinjer och rutiner gällande detta. Fritidsförvaltningens riktlinje för resor i tjänsten grundar sig på Malmö stads resepolicy samt riktlinjer. Resepolicyn gäller alla kommunens medarbetare vid samtliga resor som görs i tjänsten. 

Miljöbilsstrategi

Miljöbilsstrategin gäller åren 2017-2020 och fokuserar mer på eldrivna fordon än tidigare. Minst 15 procent av Malmö stads fordonsflotta ska drivas av enbart el i slutet av 2020 då samtliga bilar ska vara helt fossilfria.

Kemikaliesmart vardag

2017 antog kommunstyrelsen Kemikalieplan för Malmö 2017-2019. Planens fokus är barn och unga, och innehåller åtta åtgärder som ska ge oss en mer kemikaliesmart vardag.

Avfall och källsortering

I arbetet för en hållbar stadsutveckling har avfallsfrågorna en självklar roll i Malmö stad. Kommunen och dess egna verksamheter bör därför gå före med gott exempel. Guiden nedan visar hur avfall bör hanteras inom Malmö stads egna verksamheter.

Hållbara möten och konferenser

Vid alla arrangemang och event som arrangeras av Malmö stad ska vi servera ekologisk och klimatsmart mat i så stor utsträckning som möjligt och anpassa vårt evenemang utifrån effektiv energianvändning och minskade koldioxidutsläpp.

Fler användbara länkar

Kontakt

Miljösamordnare på fritidsförvaltningen: Johanna Wikelo, 040-342691, johanna.wikelo@malmo.se