Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Dokument- & ärendehantering

Dokument- och ärendehantering handlar om hur vi som offentlig förvaltning ska hantera allmänna handlingar, till exempel hur vi ska registrera, lämna ut och arkivera allmänna handlingar.

 Vi ska kontinuerligt arbeta med utveckling-, kvalitetssäkring-, och samordningsfrågor inom dokument- och ärendeprocessen. Har du några frågor kontakta:

Under rubrikerna till höger hittar du information som rör dokument- och ärendehantering inom fritidsförvaltningen.

Här hittar du Malmö stads ärendehandbok. Den hjälper dig i ditt dagliga arbete - när du bereder ett ärende, kommunicerar med en medborgare eller skapar och söker information. Länk till ärendehandboken