Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Projektet Ung i Malmö

Ung i Malmö-redaktionen 2017 leddes av journalist-studenterna Celia Boltes och Elin Wieslander.

Ung i Malmö-redaktionen 2017 leddes av journalist-studenterna Celia Boltes och Elin Wieslander.

Projektet Ung i Malmö går ut på att låta unga Malmöbor berätta om om hur det är att vara just ung i Malmö. Arbetet är en fortsättning på undersökningen "Ung livsstil Malmö” där forskare och medarbetare i Malmö stad formulerade frågorna. I Ung i Malmö får ungdomarna möjlighet att ställa frågorna.

Projektet är ett samarbete mellan fritidsförvaltningen och Journalistutbildningen vid Lunds universitet, och under sommarloven 2017 och 2018 får högstadiepraktikanter chans att prova på journalistyrket. Arbetet utgår från en tillfällig redaktion på Media Evolution City i Malmö. 

Ungdomarna får en snabbkurs i journalistiska arbetsmetoder där bland annat intervjuteknik, skrivteknik och källkritik ingår. Därefter får de producera artiklar och reportage som publiceras på sajten ungimalmo.se.

Praktikanternas egna utvärderingar av arbetsperioden vittnar också om tydliga synergieffekter; bortsett från arbetslivserfarenhet och ökade språkkunskaper förbättrades också praktikanternas sociala färdigheter under det redaktionella arbetet. Efter tre veckor på redaktionen var det till exempel inte längre jobbigt och svårt att ta kontakt med nya människor och praktikanterna vande sig vid att arbeta tillsammans på redaktionen samt förhålla sig till arbetsrutiner.

Dialog för en bättre fritid 29 oktober 2018

Praktikanter från Ung i Malmö mötte politiker från fritidsnämnden och kulturnämnden samt medarbetare från förvaltningarna i en kreativ diskussion om Malmös fritidsutbud och ungdomars fritidsvanor. Workshopen leddes av Andreas Mattsson, programansvarig vid journalistutbildningen på Lunds universitet, och bestod av tvärgruppsdiskussioner och reflekterande samtal.

Sommaren 2018

Arbetet pågick mellan 25 juni till 10 augusti. Många värdefulla och unika tankar och frågeställningar lyftse av praktikanterna under projektets gång. Dessa berörde flera områden men i fokus för praktikanterna har trygghets- och skolfrågor stått. 

Sommaren 2017

2017 års upplaga av Ung i Malmö fick stor uppmärksamhet i lokala medier. Flera artiklar och reportage från den egna sajten fick också stor spridning i sociala medier. En nyhet som publicerades blev också omskriven i Sydsvenskan. Sedan i höstas har ett par av ungdomarna som deltog i Ung i Malmö anlitats som krönikörer av Vårt Malmö.

Ung i Malmö
Projektet drivs av Malmö stad i samarbete med Journalistutbildningen vid Lunds universitet och finansieras av den statliga sommarlovssatsningen som administreras av Socialstyrelsen. I Malmö stad samordnas detta av kultur- och fritidsförvaltningarna samt fastighets- och gatukontoret.