Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Hur genomfördes Ung livsstil?

Vad gör unga Malmöbor på sin fritid? Vad vill de göra på sin fritid? Och hur mår våra tonåringar egentligen? Den 19 mars 2015 gav fritidsnämnden förvaltningen uppdraget att genomföra en studie med målsättningen att ta reda på detta.

Hög svarsfrekvens ger säkra resultat

Studien genomfördes under november 2015 i ett urval av Malmös högstadieskolor, i samarbete med grundskoleförvaltningen. Eftersom enkäten kunde besvaras på plats under skoltid blev svarsfrekvensen mycket hög, hela 87 procent av de tillfrågade ungdomarna svarade. Den höga svarsfrekvensen ger ett tillförlitligt resultat och har möjliggjort att de tio stadsdelarna har kunnat brytas ut och analyseras separat.

  • Urval: 2 526 högstadieelever
  • Besvarade enkäter: 2 189
  • Svarsfrekvens: 87 procent (51 procent tjejer, 49 procent killar)