Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Forskningsrapporter

Vill du veta mer om hälsa, fysisk aktivitet och fritid bland barn och unga? Här hittar du forskningsrapporter inom ämnet.

Ökar ojämlikheten i föreningsidrotten?PDF (pdf, 703.6 kB)

Rapporten undersöker hur barn och ungdomars deltagande i föreningsidrotten skiljer sig mellan olika socioekonomiska grupper och om ojämlikheten har ökat.

Publicerad januari 2019.

Vilka värden söker barn och ungdomar inom idrotten?PDF (pdf, 980.5 kB)

Rapporten fokuserar på vad barn och unga tycker är viktigt kopplat till idrott och motion på fritiden.

Publicerad november 2018.

Matvanor och hälsa – en rapport från Ung livsstil MalmöPDF (pdf, 1.1 MB)

I denna fördjupande rapport baserad på Ung livsstil-undersökningen från 2015 har man undersökt hur matvanorna ser ut bland högstadieelever i Malmö kopplat till bland annat kön och social bakgrund, och tittat på hur matvanor och fysisk aktivitet påverkar hälsa och livskvalitet.

Publicerad juni 2018.

Ung livsstil MalmöPDF (pdf, 3.4 MB)

Hur mår Malmös unga? Vad gör de på fritiden och vad vill de göra på fritiden? Fritidsförvaltningen fick i uppdrag av fritidsnämnden att  genomföra en kartläggning av högstadieelevernas fritidsvanor och beskriva livsvillkoren för Malmös barn och unga. Studien genomfördes hösten 2015 i samarbete med forskningsgruppen Ung livsstil.

Publicerad juni 2017.

Segrar föreningslivet?PDF (pdf, 527.7 kB)

Syftet med forskningsrapporten är att undersöka:

  1. Hur stor andel av barn och ungdomar som är med i en förening i dag och hur förändringen är över tid.
  2. Vilka barn och ungdomar som deltar.
  3. I vilken grad ungdomar har uppdrag i förening och hur förändringar ser ut över tid.

Publicerad december 2014.

Spontanidrott för vilka?PDF (pdf, 1.8 MB)

En studie av kön och nyttjandegrad av planlagda utomhusytor för spontanidrott under sommarhalvåret.

 Publicerad juni 2012.

Fokus 14 - om ungas fritid och organisering

Vilka möjligheter och hinder finns för unga att ha en bra fritid och kunna organisera sig? I FOKUS14 analyserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ungas fritid och organisering.