Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Föreläsningar

Ulf Blomberg föreläser.

Redan i maj 2016 började man presentera resultatet av undersökningen i föreläsningsform.

 • 18 maj 2016 – Ung livsstil Malmö, inledande resultat med fokus på fritidsvanor, föreningslivet, fysisk aktivitet, hälsa, preferenser, Ulf Blomdahl (frukostmöte, fritidsförvaltningen).

 • 19 maj 2016 – Ung livsstil Malmö med fokus föreningsliv, Ulf Blomdahl (föreningsavdelningen).

 • 22 sep 2016 – Ung livsstil Malmö med fokus på fritidsvanor, föreningslivet, fysisk aktivitet, hälsa, preferenser, Ulf Blomdahl (fritidsnämnden).

 • 20 okt 2016 – Ung livsstil Malmö med fokus på kultur, Ulf Blomdahl (kulturnämnden).

 • 14 nov 2016 – Ung livsstil Malmö, Ulf Blomdahl (Malmö stad).

 • 15 nov 2016 – Ung livsstil Malmö, fokus fritidsgårdar, Ulf Blomdahl och Linda Lengheden (chefsgrupp fritidsgårdar, områdesutveckling).

 • 15 nov 2016 – Ung livsstil Malmö, övergripande resultat, Karolina Bergmark (fritidsförvaltningens internat).

 • 21 nov 2016 – Ung livsstil Malmö, fokus föreningsliv, Ulf Blomdahl (ordförandekonferens).

 • 22 nov 2016 – Ung livsstil Malmö, fokus föreningsliv, Ulf Blomdahl (konsulentkonferens).

 • 23 nov 2016 – Ung livsstil Malmö, övergripande resultat, Karolina Bergmark (fritidsförvaltningens internat).

 • 28 nov 2016 – Ung livsstil Malmö, övergripande resultat, Karolina Bergmark (fritidsförvaltningens internat).

 • 15 maj 2017 – Ung livsstil Malmö, fokus öppen fritidsverksamhet, Linda Lengheden (fritidsnämnden).

 • 14 sep 2017 – Ung livsstil Malmö, fokus bibliotek, Ulf Blomdahl (arrangerades av kulturförvaltningen).

 • 21 sep 2017 – Ung livsstil Malmö, fokus kulturvanor och öppen verksamhet, Ulf Blomdahl (arrangerades av kulturförvaltningen).

 • 21 sep 2017 – Ung livsstil Malmö, fokus kulturskola, Ulf Blomdahl (arrangerades av kulturförvaltningen).

 • 11 okt 2017 – Ung livsstil Malmö, Karolina Bergmark (Beredningen för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet).
 •  9 nov 2017 – Seminarium: Barn och ungas hälsa, Ulf Blomdahl, Per Evenäs och Karolina Bergmark (Malmö stad). 
 • 20 april 2018 – Ung livsstil, Stig Elofsson, Ulf Blomdahl, Linda Lengheden, Magnus Åkesson, Karolina Bergmark (arrangerades av Utvärderingsringen)
 • 20 dec 2018 – Ung livsstil med fokus på barn och ungas fritidsvanor, Ulf Blomdahl (fritidsförvaltningen).

Vill ni ha en föreläsning om innehållet i rapporten Ung livsstil? Kontakta Karolina Bergmark, planeringssekreterare på fritidsförvaltningen.

Publik på föreläsning.