Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Fritidsförvaltningens styrdokument

Planering & uppföljning

Verksamhetsrelaterade dokument

Fritidsnämndens reglementePDF (pdf, 113.6 kB) (pdf, 113.6 kB)


Intern kontrollplan 2019Word (word, 59.5 kB)Alkolås - rutinPDF (pdf, 86.1 kB) (pdf, 86.1 kB)
Riktlinjer för ekonomistyrningPDF (pdf, 971.5 kB) (pdf, 971.5 kB)Kodplan 2019excel (excel, 408.5 kB)
PDF
(pdf, 2.6 MB)
Nämndsbudget 2020PDF (pdf, 445.2 kB)


Årsanalys 2019PDF (pdf, 469.9 kB)


Rutin för inrapportering av delegerade beslut till nämndenPDF (pdf, 108.7 kB) (pdf, 108.7 kB)


Rutiner för hantering av allmänna handlingarPDF (pdf, 393.5 kB) (pdf, 393.5 kB)


Checklista för hantering av klagomål, telefon/muntligtPDF (pdf, 83.9 kB) (pdf, 189.7 kB)


Organisation- & mötesplanering


DelegationsordningPDF (pdf, 418.9 kB)


Arbetsordning 2015PDF (pdf, 489.9 kB) (pdf, 489.9 kB)


Mötesdagar 2020 - fritidsnämndPDF (pdf, 254.5 kB) (pdf, 194.7 kB)