Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Månadens jämställdhetsfråga 2015

Fritidsförvaltningen vill ha jämställda verksamheter. Ta  gärna upp månadens jämställdhetsfråga på APT eller verksamhetsmöten där ni som grupp har möjlighet att diskutera frågan kopplat till er egen arbetsplats och verksamhet.

Ska vi ha könsuppdelad statistik på allt?

Fritidsförvaltningen jobbar kontinuerligt med att könsuppdela individbaserad statistik. Individbaserad statistik är all statistik som direkt eller indirekt rör fysiska personer. Exempelvis sjukfrånvaro, besöksstatistik, incidentrapporter och brukarundersökningar. Statistiken använder vi sedan för att analysera våra verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv.

I filmen som du hittar här diskuteras just könsuppdelad statistik. Vilken nytta har ni av könsuppdelad statistik på er arbetsplats och vad kan statistiken bidra med i er verksamhet?