Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Månadens diskussion september

De 5 härskarteknikerna

Härskartekniker är det vardagliga agerande som leder till ojämställdhet. För att få redskap att arbeta med ska vi också prata om främjartekniker. Här är härskar- och främjarteknikerna:

Härskartekniker
Osynliggörande
Förlöjligande   
Undanhållande av information
Dubbelbestraffning          
Påförande av skuld och skam

Främjartekniker
Synliggörande
Respekterande
Informera
Dubbel belöning
Bekräfta rimliga normer

Undanhållande av information är att förvägra människor tillgång till information. Det är ett effektivt sätt att stänga ute och förminska den personen, och förhindra den från att vara delaktig i diskussioner och beslut. Det kan ske genom att diskussioner påbörjas på platser där inte alla är närvarande, och att frågor därför är nästan färdigdiskuterade när det formella mötet väl började. "Ja just det, du var inte med då, men vi diskuterade den här idén igår och kom fram till...". Herr- omklädningsrum används ofta som exempel eftersom det är en så tydligt plats där männen kan träffas som per automatik utestänger kvinnor. Utan information har man inte samma inflytande och inte samma makt.

Fråga om främjarteknik: Vad gör vi för att alla i gruppen ska ges möjlighet till inflytande och vad gör vi när vi märker att alla inte har det?

[Vänsterkolumn]

Vill du inte använda två kolumner på sidan ska du byta sidmall till "Sida utan kolumner"

[Högerkolumn]