Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Månadens diskussion - november

De 5 härskarteknikerna

Härskartekniker är det vardagliga agerande som leder till ojämställdhet. För att få redskap att arbeta med ska vi också prata om främjartekniker. Här är härskar- och främjarteknikerna:

Härskartekniker
Osynliggörande
Förlöjligande   
Undanhållande av information
Dubbelbestraffning          
Påförande av skuld och skam

Främjartekniker
Synliggörande
Respekterande
Informera
Dubbel belöning
Bekräfta rimliga normer

Påförande av skuld och skam handlar om att få den utsatte att känna sig skyldig för något som egentligen ligger utanför dennes kontroll. Den här härskartekniken använts ofta i kombination med förlöjligande eller dubbelbestraffning, som när den som utsätts för ett skämt också får skulden för att hon inte tycker att det är roligt, eller skäms över att det alltid är hon som klagar över saker.

Fråga om främjarteknik: Har ni en hård jargong och vad händer om personen som utsätts inte uppskattar jargongen och ryter ifrån?