Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Månadens diskussion - mars

Varför arbetar fritidsförvaltningen med jämställdhet?

Jämställdhet handlar ytterst om vårt grunduppdrag. Att alla malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid. Det är vad vi arbetar med. När vi tittar på vår verksamhet så kan vi se att alla inte har samma möjligheter till en meningsfull fritid.

Det är då vi börjar titta på vår verksamhet och fundera över var, när och hur kvinnor respektive män begränsas i sina möjligheter att ta del av verksamheten. Få anställning på arbetsplatsen. Delta i utvecklingen av verksamheten eller på andra sätt begränsas på grund av kön. Vi arbetar med jämställdhet för att möta vårt grunduppdrag och göra det rättvist.

Det är inte våra misstag som gjort att det är så men det är vårat ansvar att ändra på det.

När är det inte jämställt på er arbetsplats eller i er verksamhet och varför är det inte det i så fall?