Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Månadens diskussion - juli

De 5 härskarteknikerna

Härskartekniker är det vardagliga agerande som leder till ojämställdhet. För att få redskap att arbeta med ska vi också prata om främjartekniker. Det vill säga det vi kan göra för att skapa jämställdhet i vardagen. Härskartekniker upprätthåller relationer som är ojämställda, till exempel mellan kvinnor och män. Här är härskar- och främjarteknikerna:

Härskartekniker
Osynliggörande
Förlöjligande   
Undanhållande av information
Dubbelbestraffning          
Påförande av skuld och skam

Främjartekniker
Synliggörande
Respekterande
Informera
Dubbel belöning
Bekräfta rimliga normer

(O)synliggörande
Osynliggörande handlar om att uppträda som om personen som utsätts inte finns. Tillexempel genom att helt ignorera den eller att lägga mindre vikt vid personens åsikter. Det är ett effektivt sätt att tysta människor. När man inte tilltalas, ses eller hörs blir det gradvis allt svårare att ändå uttrycka sina idéer och tankar.

Fråga om främjarteknik: Hur gör vi för att synliggöra varandra och ta vara på varandras idéer och tankar?