Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Månadens diskussion - februari

Ingress

En idrottsplatsvaktmästare berättar att pojkar i hög utstreckning kommer med cykel till sina träningar medan flickor skjutsas av sina föräldrar. Vaktmästaren menade att föräldrarna inte känner sig lika trygga att släppa iväg flickorna själva som de är med pojkarna. Lösning kunde vara att se om det fanns utrymmen på anläggningarna som kunde användas som uppehållsrum/café för föräldrar som ville stanna på sina barns träning och att personal då kunde låsa upp denna. Vaktmästaren menade att det skulle minska det hinder som förädlarnas otrygghet innebär för flickor som vill vara föreningsaktiva.

Fråga: Finns det andra saker att göra som skulle underlättat för otrygga föräldrar och som leder till att flickor får bättre möjlighet att vara föreningsaktiva? Skulle det vara aktuellt att öppna upp utrymmen på någon anläggning som du känner till?