Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Månadens diskussion - december

Förvaltningen tycker att det är viktigt att titta på maktfördelningen inom föreningslivet. Då är kartläggningar av kvinnors respektive mäns deltagande också viktig.

När det gäller styrelseledamöter så är 60 % män och 40 % kvinnor och när det gäller ordförandeposten så är 64 % män och 35 % kvinnor (1 % ville inte definiera). Tittar man bara på styrelseordförande i idrottsföreningar så är 80 % män och 19 % kvinnor.

Fråga: Varför är hela 8 av 10 ordförande i idrottsföreningars styrelser män och bara 2 av 10 kvinnor? Vad behöver göras för att det ska ändra sig?