Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Månadens diskussion - augusti

De 5 härskarteknikerna

Härskartekniker är det vardagliga agerande som leder till ojämställdhet. För att få redskap att arbeta med ska vi också prata om främjartekniker. Här är härskar- och främjarteknikerna:

Härskartekniker
Osynliggörande
Förlöjligande   
Undanhållande av information
Dubbelbestraffning          
Påförande av skuld och skam

Främjartekniker
Synliggörande
Respekterande
Informera
Dubbel belöning
Bekräfta rimliga normer

Förlöjligande
Förlöjligande försiggår när någons åsikter eller erfarenheter bemöts med hån eller skratt. Istället för att ta tillvara på dem förlöjligas åsikterna eller erfarenheterna, inte sällan följt av "lilla gumman, så där kan du väl ändå inte göra?" eller "ha, ha, ni pojkar ska då alltid...". Förlöjligande maskeras ofta som skämt eller jargong men är i själva verket ett sätt att få makt och övertag i en situation.

Fråga om främjarteknik: Vad gör vi för att respektera varandra? Och vad gör vi när repekten brister?

[Vänsterkolumn]

Vill du inte använda två kolumner på sidan ska du byta sidmall till "Sida utan kolumner"

[Högerkolumn]