Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Verktygslåda

För att lyckas i vårt jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete måste vi arbeta aktivt med frågorna kopplat till vår egen arbetsplats och verksamhet.  

På den här sidan finns ett stödmaterial om du på egen hand vill fördjupa dina kunskaper, eller om du vill arbeta med jämställdhet och antidiskriminering tillsammans med din arbetsgrupp.