Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Arkiv 2012-2013

Under 2012 fick hela förvaltningen ta del av en intern utbildning i grundläggande jämställdhetskunskap och arbete med jämställdhet. I början av året fick cheferna både utbildning och tillfälle att arbeta i workshop. Under hösten fick drift och verksamhetsavdelningen arbeta en heldag med jämsätlldhet.

Under chefernas workshops så gick vi igenom handlingsplanerna och övade oss på att genomföra jämställdhetsanalyser. Det var en halvdag då vi diskuterade värderingar, värdegrund och rekrytering men också verksamhetsnära frågor som aktivitetsutbud på bad och beskärning av buskar och tilldelning av tider för föreningsverksamhet. Efter våra workshops har vi vid varje uppföljning försökt diskutera olika verksamhetsdelar utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Driftinternat 2012

Driftinternat

Under hösten var det så dags för drift och verksamhetsavdelningens internat. Under internaten var det stor fokus på värderingsövningar av olika slag. Teater reagera bjöd upp till forumteater där deltagarna fick möjlighet prova på att stoppa och ändra på vardagssituation grundade i någon form av ojämställdhet. Vi tittade på filmer och diskuterade.

Driftinernat 2012

Jämställdhetsarbetet

Under våra utbildningar har vi fokuserat på hur jämställdhet ska kunna bli en integrerad del av vårt ordinarie arbete. Det vi pratade om då var:

1. Föreställningar om vad flickor och pojkar ska, kan, vill eller bör göra förändras. 2. Det är upp till oss i vilken riktning föreställningarna kommer att förändras. 3. Vi ska skapa en miljö där flickor och pojkar tillåts bryta mot föreställningarna som sätter gränser för deras tillgång till våra verksamheter.

Kön ska inte sätta gränser för malmöbornas möjligheter att ta del av våra verksamheter.

2013

Under 2013 fins det inga interna utbildningar planerade. Prata med din chef om hur ni ska gå vidare med fortbildning. Du kan också fråga din chef om det finns några kommuncentrala utbildningar anordnade av Malmö stad.

Läs mer länk
(Producentanvisning: Ta bort denna modul om du inte använder den.)