Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Könsuppdelad statistik

Fritidsförvaltningen könsuppdelar all individbaserad statistik. Statistiken ger oss kunskap om våra brukare och besökare som används till att utveckla våra verksamheter.

Individbaserad statistik är all statistik som direkt eller indirekt rör fysiska personer. Exempel på individbaserad statistik på fritidsförvaltningen är sjukfrånvaro, personalsammansättning, incidentrapporter, besöksstatistik och brukarundersökningar.

Genom att könsuppdela statistik synliggör vi kvinnor och mäns förutsätt­ningar och behov. Vi får även ett underlag att utgå ifrån då vi analyserar våra verksamheter i planerings- och uppföljningsprocesser.

Nedan presenteras besöksstatistik från de 7 anläggningar där fritidsförvaltningen bedriver egen verksamhet:

Fritidsförvaltningen i siffror 2015PDF (pdf, 1.6 MB)
Fritidsförvaltningen i siffror 2014PDF (pdf, 1.2 MB)
Fritidsförvaltningen i siffror 2013PDF (pdf, 1018.2 kB)
Könsuppdelad statistik och andra tal 2012PDF (pdf, 1.3 MB)