Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Antidiskriminering

Fritidsförvaltningen har ett ansvar för att alla Malmöbor ges lika rätt och möjligheter att ta del av den service och de tjänster som våra verksamheter erbjuder.

Diskriminering handlar i grunden om att någon missgynnas. Det vill säga att någon blir eller har blivit sämre behandlad jämfört med någon annan. Det finns två typer av diskriminering:

Diskriminering enligt lag regleras i diskrimineringslagen (2008:567). Det finns sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
och ålder.

Strukturell diskriminering är inte reglerad enligt lag men handlar också om att någon missgynnas. Denna form av diskriminering är kopplad till normer, alltså de idéer, förhållningssätt och föreställningar som finns runt om oss och som vi ofta tar för givet. 

Är du nyfiken på hur det ser ut med diskriminering i Malmö?