Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Fritidsnämnden

Fritidsnämnden sammanträder varje månad och beslutar i frågor som rör Malmös fritids- och föreningsliv.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. För att i detalj läsa vilka frågor fritidsnämnden beslutar i, se nedan i dokumentet fritidsnämndens reglemente.

Information om handlingar

Här hittar du ärenden som fritidsnämnden ska behandla. Samtliga ärenden läggs ut när de är klara, och de finns kvar även efter nämndsammanträdet.

Här hittar du också protokollen från fritidsnämndens sammanträden. De publiceras när de är justerade och klara.

Alla handlingar som ligger här är allmänna och offentliga. Det innebär att alla som vill, har rätt att ta del av dem.

Ladda ner

Mötesdagar 2020PDF (pdf, 254.5 kB)
Fritidsnämndens reglementePDF (pdf, 113.6 kB)