Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Budget och uppföljning

Här kan du ladda ner fritidsförvaltningens dokument för budget, analys, uppföljning och bokslut.

Här är de senaste dokumenten:
Delårsrapport januari-april 2018PDF (pdf, 143.1 kB)
Nämndsbudget 2018PDF (pdf, 714.1 kB)
Utfallsprognos 1 2017PDF (pdf, 213.1 kB)
Delårsbokslut 1 2017PDF (pdf, 392.8 kB)

Arkiv

Nämndsbudget 2017PDF (pdf, 682.8 kB)

Delårsrapport januari-augusti 2017PDF (pdf, 2.6 MB)

Nämndsbudget 2016PDF (pdf, 603.1 kB) (pdf, 603.1 kB)

Utfallsprognos 1 2016PDF (pdf, 283.2 kB) (pdf, 283.2 kB)
Delårsrapport januari-april 2016PDF (pdf, 289.6 kB) (pdf, 289.6 kB)
Delårsrapport januari-augusti 2015PDF (pdf, 224 kB) (pdf, 224 kB)
Delårsrapportjanuari-april 2015PDF (pdf, 141 kB) (pdf, 141 kB)
Utfallsprognos 2 2015PDF (pdf, 130.7 kB) (pdf, 130.7 kB)
Årsanalys 2015PDF (pdf, 560.8 kB) (pdf, 560.8 kB)
Nämndsbudget 2015PDF (pdf, 658.8 kB) (pdf, 658.8 kB)
Utfallsprognos 1 2015Word (word, 50.6 kB) (word, 50.6 kB)
Internbudget 2014
Investeringsplan 2014
Delårsrapport 1 - 2014​
Delårsrapport 2 - 2014