Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Mål & styrning

På fritidsförvaltningen jobbar vi för att Malmö ska vara en attraktiv fritidsstad med ett rikt föreningsliv och ett varierat utbud av fritidsaktiviteter.

Vägen från vision till genomförande kallas målkedja. Genom dialog mellan politiker i fritidsnämnden och medarbetare på fritidsförvaltningen ska målkedjan bidra till ökad kvalitet i våra tjänster och service till Malmöborna.

I menyn hittar du dokument, information och andra verktyg om du vill veta mer om hur fritidsförvaltningen arbetar med mål och styrning − eller vill ha underlag för hur du kan arbeta med målen i din egen verksamhet.