Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet är ett enskilt samtal mellan dig och din chef och ska ske en gång om året. Samtalet innehåller:

  • en uppföljning av hur arbetet planeras och utvecklas
  • en avstämning av din arbetssituation och kompetens
  • ditt bidrag till verksamheten och utvecklingsbehov inom yrket
  • koppling mellan din lön och måluppfyllelse
  • en utvecklingsplan som ska kunna följas upp

Inför ditt medarbetarsamtal

Förbered dig och fundera igenom ovanstående punkter. Ett väl förberett möte kommer att skapa en bättre dialog mellan dig och din chef.

Här hittar du mall som ska följas vid medarbetarsamtal: