Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Arbetstid

Vad gäller kring min arbetstid? Här hittar du det viktigaste informationen som gäller.

Alla medarbetare ska ha ett schema. Det gäller oavsett om du har fast arbetstid eller arbetar utifrån någon arbetstidsmodell (flex, önskeschema eller tidbank). Ditt schema utgår från verksamhetens behov, men det finns lagar och avtal som styr hur arbetstiden kan schemaläggas. Om det finns behov i verksamheten är du som medarbetare skyldig att fullgöra beredskap och jour.

Bland annat gäller följande:

  • Rast motsvarande 30 minuter ska vara schemalagd senast efter fem timmars arbetad tid. Rast räknas inte in i arbetstiden och du ska kunna lämna arbetsplatsen.
  • 11 timmars sammanhängande ledighet (dygnsvila) under varje 24-timmarsperiod.
  • 36 timmars sammanhängande ledighet (veckovila) under varje sjudagarsperiod.
  • Arbetspass bör inte överstiga 10 timmar.

Du tidrapporterar, flexjusterar och ansöker om ledighet med mera, genom att logga in i HRutan.

För mer information om arbetstid och flex, se nedan.