Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Arbetsmiljö, skyddsrond och skyddsombud

Vad gäller och hur kan du påverka vår gemensamma arbetsmiljö?

Alla arbetsplatser ska ha en god arbetsmiljö där alla känner arbetsglädje. För Malmö stad är det angeläget att bedriva ett arbetsmiljöarbete som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil. Vi är alla en del av arbetsmiljön på vår arbetsplats.

Mer information om arbetsmiljö finns i Malmö stads personalpolicy.

Skyddsrond

På alla arbetsplatser inom fritidsförvaltningen ska skyddsrond genomföras minst en gång per år. Våra skyddsronder genomförs mellan september och oktober varje år. Chefen och skyddsombudet genomför tillsammans skyddsronder, riskbedömningar och handlingsplaner. Resultatet av skyddsronden genererar en handlingsplan som tas fram på våra arbetsplatsträffar (APT). Handlingsplanen följs upp kontinuerligt minst var sjätte månad.

Piltavlan - verktyg för organisatorisk och social skyddsrondPDF (pdf, 208.4 kB)

Handlingsplaner för skyddsrond (mallar):

Mer information om skyddsronder.

Behöver du anmäla arbetsskada?

Afa - kompletterande försäkring (vid  arbetsskada, rehabilitering mm.)

Fritidsförvaltningen bedriver ett systematiskt bandskyddsarbetePDF (pdf, 529.1 kB).

Skyddsombud

Kommunal

 • Zakaria El-Falou, huvudskyddsombud för bad/rekreation.
 • Eva Lotte Olsson är huvudskyddsombud på fritidsgårdsavdelningen samt skyddsombud för Kirseberg och Rörsjön fritidsgård.
 • Tommy Niles, skyddsombud Oxievångsbadet
 • Erik Magnusson, skyddsombud Hylliebadet
 • Ulf Brandt, skyddsombud Östra sektionen
 • Driton Halili, skyddsombud Östra sektionen
 • Waheed Abed, skyddsombud Södra sektionen
 • Richard Gårdell, skyddsombud Stadion 1
 • Lillemor Johansson, skyddsombud Stadion 2
 • Fadi Farhan Warsan, skyddsombud Johannes fritidsgård
 • Raquel Soares, skyddsombud Oxie fritidsgård
 • Anders Svensson, skyddsombud Tygelsjö fritidsgård
 • Mohamed Hussin, skyddsombud Bunkeflo/Klagshamn
 • Mikael Sörling, skyddsombud Nydala och Lindängen
 • Adolfo Jofre Lazcano, skyddsombud Tegelhuset/mötesplats Tegel

Vision

 • Louise Nilsson, huvudskyddsombud Amiralsgatan 20 (huvudkontoret) och samt skyddsombud på Amiralsgatan 20.
 • Patricia Seraji, skyddsombud Tegelhuset/mötesplats Tegel

SACO

 • Selma Mulagic, skyddsombud Amiralsgatan 20